Bygg relationer

I går förstod jag. Blev ganska engagerad i ett samtal i går på gymmet. En partikamrat sa att hon hört att jag tänker lämna mitt ordförandeskap i centerkvinnoavdelning och jag sa att jag bestämt mig att lämna över till någon annan. Orsaken är att jag anser att ordförande bör ha en politisk plattform. Jag har tappat min och ser då att det är dags för en växling. Jag har jobbat politiskt i många år och haft en stor vilja för att förändra . Jobbat målmedvetet. Jag fortfarande ett stort samhällsintresse. Det skrämmer mig dock att se hur vi utvecklas. Ser klyftor och sprickor som oroa mig. Det är nytt hur vi möter utsatta människor. Vakter. Många har inget hem. Vi vet att nästa generation fattigpensionärer är kvinnorna som jobbat deltid. Problem går att lösa men vi väljer att tro att det är invandringen och tiggarna som sitter utanför affärerna är våra syndabockar. 

Vad förstod jag? Jo plötsligt blev det klart för mig varför jag väljer att gå en annan väg. Jag känner ingen gemenskap. Det finns ingen kraft. Jag ser hur normerna förändras. Jag vet att för utveckling ska ske så måste det finnas fungerande relationer och regler. Jag vet också att skillnaden mellan gatan och boende är det personliga nätverket. Det är just det jag kommer att jobba med. Stärka min familj och relationerna där för att trygga framtiden. Mina barn måste bli medvetna om vikten av relationer. 

Symtom på sjukarbetsplats

Jag trodde inte jag kunde få ryggskott. Kan nästan inte gå. Nog stress som satts i ryggen. Har jobbat under tuffa förhållande under en lång tid. Det är nog så att jag bör fundera över hur högt pris jag kan tänka mig att betala för att fortsätta och jobba. Vi har haft semester stopp under hösten. Min tanke var att ha en höstsemester i stället för den sommarsemester som jag inte fick.  Så kan det gå. Har nu även blivit inbeordrad att jobba julafton. Var ledig på mitt schema. Jobbet tar nu en för stor det av mitt liv. Jag har ingen makt kvar. Vi har även något som heter resurspass som kan flyttas runt efter när verksamheten har behov. Mina lediga dagar kan bli arbetsdagar. Så gör en arbetsgivare som har som mål att bli attraktiv. Man effektiviserar, det hela kallas för en brukarstyrd modell. Personalen ska bara finnas om arbete skall utföras. Dokumentation och rapport görs på personalens fritid. Smart. Kanske just nu men på längre sikt försvinner personalen. Personalomsättningen är stor, sjukfrånvaron är hög. När vi bedriver vård och omsorg ska göra det enligt evidensbaserade metoder. Personalpolitiken saknar helt evidens. Där räknas pengar utan hänsyn till KASAM, utan hänsyn till att all socialutveckling sker i samspel mellan människor. Fikaraster finns inte och raster är svåra att få ut, samtidigt som arbetsgivaren är noggrann med att raster ska tas, även om möjligheten inte finns. Ett bra sätt att flytta ansvaret till sin personal. Sjuka arbetsplatser skapar sjuka medarbetare. Förklaringen ligger i att det finns två verkligheter. Verkligheten är dubbel. 

Skolbänk på äldre dagar

En kämpig tid. Jag har börjat studera på heltid på distans och jobbar 80%. Det blir ingen tid över. Har också politiska uppdrag på 20%. Det är roligt att läsa. Men jag har aldrig läst på distans tidigare och har aldrig skrivit på akademiskt nivå. Formalia  är viktigare än innehållet. Det är fantastiskt bra att kunna lyssna på föreläsningarna när man själv kan. Andra åker på semester och jag läser. Det kostar en del med alla böcker, ny dator och reson var 5e vecka till Lidköping med hotell. Vi får se om jag orkar och om jag hittar formerna för hur inlämningar ska utformas. Har fått godkänt på den första. 

Varför undrar ni säkert. En tant på 59 år börjar studera till beteendepedagog. Jag känner att jag vill ha en utmaning till. Jag vill lära mig nya saker. Tror att det är lättare att åldras om man lär sig nya saker Bara att studera via en portal att hitta alla saker och lotsa sig fram är en prövning. Nu tar jag mig fram. 

Det tar längre tid för mig. Stimulerande att studera med ungdomar. Jag lär mig av ungdomarna som behärskar tekniken till fullo. Hörde just att varje ny större teknik förändring tar 40 år, någon måste dö för att utveckling ska bli möjlig. Det är barnen som kommer att se och få den stora nytta av tekniken, utnyttja den till fullo och ta fram nästa steg. 

Jag tror datorn och nätet kommer att bli lika betydelsefull för gamla som rollatorn varit. 

Det är allvar nu-hatets vind blåser

Vi får inte låta Kungsbacka klyvas. Vi måste motverka klyftan mellan de som har jobb och inte har jobb, mellan landsbygd och stad, mellan nyanlända och infödda svenskar. Det här är viktig fråga för alla Centerpartister som måste drivas inom alla områden i alla nämnder, på alla nivåer. Det handlar om ett socialt uthålligt samhälle. Det är en förutsättning för ett tryggt samhälle där alla har lika värde samma möjligheter och skyldigheter.  Våra invånare ska känna gemenskap och leva ett meningsfullt liv. 

Hur gör vi detta? Redan när vi bygger skapar vi förutsättningar för ett socialt uthålligt bostadsområde. Det spelar roll hur vi drar vägarna, hur vi anpassar för funktionsvariation, lummiga grön vackra områden med konstnärlig utsmyckning och naturliga mötesplatser . Det behövs service för att området ska vara levande. Bibliotek är viktigt och lokaler för föreningsliv. Det måste vara möjligt att mötas. För landsbygden är kollektivtrafik viktig att det finns förbindelse med staden och storstaden samt service. Äldreboende ska finnas i alla kommundelarna. Det ska vara möjligt för staden att besöka landet det ska finnas lockande resmål i alla kommundelarna. Vi värnar Stättared, Äskhult, Tjolöholm, Hanhalsholme, badplatser, lekplatser och ytor för fri aktivitet. I Frillesås vill vi aktivitetsbinge just för att vi ska kunna leka och göra saker tillsammans. Bygdegårdar, kyrkor och församlingshem är lokaler för gemenskap.  

Arbeten ska finnas i kommunen, det ska vara lätt att etablera sig som företagare i Kungsbacka kommun. Det ska finnas förutsättningar för ett omfattande föreningsliv. Bibliotek ska finnas i alla kommundelarna. Vi värnar ett levande och aktivt civilsamhälle. Nolltolerans mot kränkande behandling i skola och i hela samhället. Alla ska lära sig att läsa, skriva och räkna. Kommunen som arbetsgivare antar heltidsnorm , vilket innebär bättre arbetsmiljö samt möjlighet att leva på sin lön och senare på sin pension. 

Det är allvar nu. Vi står tydligt upp för medmänsklighet. Vi förflyttar oss inte när hatets vind blåser.   

Marie Andersson Centerpartiet söker ditt förtroende. Kandidat nr.6 till fullmäktige i Kungsbacka    

Skördetid

En vacker höstdag. Skördar mina vintersquash. Inte så många som vanligt men fina. 
  


Ovanligt med Chili på friland. 

Äldre inlägg