Visar inlägg från augusti 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Skamligt att vi inte har en fungerande omsorg

Göteborgsposten har under tre dagar granskat hemtjänsten. Ger bitande kritik och visar på brister. Inte lätt att vara längst ut och den som bara ska göra jobbet. Man beskriver bristande rutiner och undersköterskor som varnats. Men ingen ansvarig har fått varning. Kan de vara som professor Mats Thorslund säger . Han menar att hela äldreomsorgen är underfinansierad. Ingen kommun lägger budget utifrån behov utan från föregående år samt utifrån antal äldre. Han säger vidare att resurserna till äldrevården har minskat med 5 % mellan 2000-2010. Målen följs sällan upp på ett bra sätt. De som får hjälp i dag av hemtjänsten är mycket sjukare än tidigare. Antalet platser på boende har minskat och de är svårare att få bistånd. Personalen har högre kompetens. Finns problem att rekrytera personal, ja rätt personal. Fram till 2025 ökar de över 85år med 60-70%. Arbetsschemana är hårt pressade, kringtiden är borttagen. Hemtjänst personalen borde förses med vingar eller liten propeller. Ett kvällspass på 4,5 timmar kan bestå av 20hembesök. Vilken trygghet och mänsklighet kan man bjuda på under dessa förhållande? Det personalen önskar sig mest är mer tid. Ett annat bra förslag är att byta ut titeln till socialomsorgspedagog. Faktiskt en bättre beskrivning av detta komplexa arbete.

Taggat med: 

,

Det ska vara gott att leva även den sista tiden

I dag läser jag åter om det nya IT-verktyget som ska göra underverk för Marks kommun. Ett verktyg som ska effektivisera äldreomsorgen enligt tf socialchef. Personalen beskriver hur de hela gått till. Ingen har lyssnat på vad personalen säger. Man har försökt ordna möte med politiker men ingen kom. De går att förstå gruppen som jobbar inom äldreomsorgen är liten. Det är mer förvånande att de inte ser framåt och i ett brukar perspektiv. Nu är de folket på golvet som ska se till att vardagen fungerar att alla brukare får hjälpen som de fått bistånd till. Var 4e vecka ska all personal sitta vid datorn och boka arbetspass. År 2012 finns ingen som frågar och låter personalen vara med och utveckla äldreomsorgen. När ska vi börja utveckla kvalitén idag går allt ut på att springa fortare och fortare. Lägg fokus på trygghet, säkerhet och att de ska vara gott att leva att även den sista tiden. Låt oss bli specialister på att vårda och ge omsorg i livets slutskede. Äldreomsorgen handlar just om detta din sista period i livet. Vi som jobbar inom äldreomsorgen är bärare av stor erfarenhet och kunskap. Låt oss få använda och utveckla denna tysta kunskap.

Taggat med: 

, ,

Faktum

Köpte i dag tidningen Faktum utanför vår konsumbutik här i Frillesås. En bra tidning som jag gärna köper, förr var de bara på centralen i Stockholm denna tidning fanns. Den har fått en större spridning, finns nu hos oss på landet. Kanske är de lättare att sälja här till oss som är vana att tänka på våra medmänniskor, som bryr oss och reagerar och hjälper till om så behövs. Skrämmande att de hemlösa fortsätter att bli fler och fler. Svårt att förstå att inte alla människor har tak över huvudet. I Kungsbacka har vi ca 100 hemlösa, men ingen sover ut.

Taggat med: 

,

Äldreomsorg och IT-verktyg

Medvind, Time Care många är namnen på de nya schema IT-verktyg som ska effektivisera äldreomsorgen. Läser i HN om Marks nya system Time Care, man ska använda sin personal mer effektivt, minska antalet timvikarier. Socialchefen anar att förändringen kommer att stöta på protester ” vår personal har inte riktigt tagit till sig det nya systemet”. De nya arbetssätet premierar flexibiliteten hos personalen. Den som är öppen för att arbeta på olika avdelningar eller i olika hemtjänstgrupper ska relativt lätt kunna jobba de tider han eller hon vill. Men den som bara vill vara på ”sin” enhet lär få jobba fler kvällar och helger. Samtidigt samlar man alla timanställda i en bemanningsenhet ca 200 personer. Dessa personer talar bara om när de vill jobba så placeras de ut. De är brukarnas behov som ska styra schemaläggningen. En liten stilla undran vilka av brukarnas behov kommer man att klara av att uppfylla. Hur går de med tryggheten, kontinuiteten, och säkerheten?
Tänk om vår kommuner i stället för att blint lita till nya IT-verktyg satsade på utveckling av arbetsmetoder. Tog hand och utvecklade sin verksamhet genom att ta till vara den kunskap som finns hos sina anställda. Vågar inte gissa hur mycket pengar man bara kastar ut på värdelösa IT-verktyg.

Vem kommer väljer att jobba i äldreomsorgen i framtiden?

Inom äldreomsorgen pågår en avveckling av heltiderna. Man kallar de för effektivisering. När någon slutar görs tjänsten om till deltid. Ett enkelt och effektivt sätt att kapa ner kostnaderna. Man kortar arbetspassen till 7 timmar och behåller samma antal arbetspass. Konsekvensen blir att de inte längre är möjligt att försörja sig på enbart detta arbete. De hela är svårt att se när man jämför löner efter som man då räknar upp alla tjänster till heltid. I Kungsbackakommuns årsredovisning framgår att endast 61 % av de anställda kvinnorna jobbar heltid. Denna siffra är mycket lägre för golvet i äldreomsorgen.
De som händer när man gör kortare arbetsdagar är att tempot blir högre. Enkelt att lägga schema 7-14 samt 14-21. Man spiller ingen tid. När helgen kommer lägger man dubbelpass. Motivering ingen orkar jobba mer än 7 timmar om de inte är helg. En politisk styrning behövs om man vill säkra att man ska få personal i framtiden. De finns två vägar att välja mellan att besluta att heltids mått blir 80 % inom äldreomsorg eller att heltidsmåttet gäller även inom äldreomsorgen. Vid upphandling göra klart att heltider gäller för alla anställda, om inte särskilda själ finns. De måste bli stopp på att kvinnor ska betala för vår billigare äldreomsorg.

Äldre inlägg