Visar inlägg från maj 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Välsingnat regn

Nu kom det, ett varmt, tätt, mjukt regn. Fick avbryta min kvälls aktivitet i den goda varma jorden, satt mina potatis och sått mina grönsaker. Glömt hur härligt det är att jobba med jorden, kraften liksom strömmar ur den, måste bli fina goda grönsaker. Regnet väckte barnet i mig, vill springa, naken, fånga regndropparna, springa i gräset och få jord mellan tårna, håret lockar sig.

Kungsbacka kommun en jämställd arbetsgivare?

Årsredovisningen 2012 var det stora på fullmäktiges möte 7 maj i stadshuset i Kungsbacka. Jag fick förmånen att tjänstgöra. Fortfarande är det viktigt att följa utvecklingen av jämställdheten. Vi vill så gärna tro att vi är jämställda. Vår kommun har ett jämställdhets mål – Kungsbacka kommun ska som arbetsgivare arbeta aktivt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Jag blir bekymrad när jag ser att man inte fått fram något resultat för 2012. Per Ödman lugnar mig, det är på väg, skall vara klart våren 2012. En liten aning vart det lutar kan man få om tittar under punkten attraktiv arbetsgivare. Vi har 5110 anställda kvinnor och 1047 anställda män. En ökning av 148 personer under 2012 en ökning med 2,5 %.
En viktig siffra att följa är andelen deltider. Utav kvinnorna arbetade 63 % heltid. Det är en ökning med 2 %. Ute i verkligheten finns en stor grupp till som inte syns. Många jobbar som spring vikarier, dessa syns inte. Fortfarande saknar 37 % av kvinnorna möjlighet till heltids lön.
Vi måste öka takten. Omsorgs arbetens status måste höjas. Det räcker inte att säga att jobben är så tuffa att ingen orkar jobba heltid. Det räcker inte att säja att man erbjudit heltider. Vill vi ha ett socialt hållbart samhälle måste vi skapa arbeten som ger heltids lön. Vi kan inte ha hela sektorer som bygger på deltids norm. Sektorer som vi hänvisar till kvinnor.
Ett tydligt mått på hur unga värderar omsorgerna får vi när vi tittar på antalet sökande till vårdlinjen i Kungsbacka endast 4 stycken sökande. I Vår grannkommun Varberg har man beslutat lägga ner utbildningen.
Vi behöver öka antalet heltider samt antalet män.