Budget fullmäktige i Kungsbacka 12 juni 2014. Det är en förmån att få lov att vara med även om jag denna gång inte tjänstgjorde under mina områden. En hel del av det som ventilerades var åter upprepningar från tidigare år. Själv klart blir det så om man inte till hör Moderaterna som styr av egen kraft. Visst har vi en Allians på gott och ont. Miljö debatten tog mer plats än tidigare som vanligt ekologisk mat i slutet kom frågan om upphandling upp och landade som vanligt i att man ska köpa mat producerad efter våra egna fina regler om djurhållning. Inget nämndes om att just dessa regler snart har konkurrerat ut vårt jordbruk medan pratet pågår om hur man ska bära sig åt för att kunna köpa dessa produkter.
Vi tänker på miljön när vi ska minska användningen av papper. Tekniken ska hjälpa oss vi ska ha paddor. Just i dagarna byts alla kommunens mobiler ut, enligt upphandling ska all telefoner bytas efter 2 år. Var hamnar skrotad teknik, kan den som pappret bli till energi. Skolan har i dag fått tillbaka lånedatorer från 9orna.
Folkpartiet prata om skolan och hur man genom att återinföra lektor samt förstelärare ska höja statusen och kvalitén. Miljöpartiet vill öka läsningen genom läsambassadörer. Centerpartiets Kerstin Ekman tycker att man ska börja i en annan ända, bästa effekten är att föräldrarna läser för sina barn. Föräldrar behöver få mer tid för sina barn. Kritiska röster finns om lönen gör läraren bättre och Socialdemokraterna vill ha mindre barn grupper.
Centerpartiet jobbar för fullt med att skapa det uthålliga samhället ett sätt att styra, är att sätta mål i kommunen. Vi har lyckats över förväntan med att samla in mat avfall. Snart är ensamordnad varudistribution verklighet ett sätt att minska transporter och öppna för närproducerade varor. Vi är duktiga på värma kommunens lokaler med biobränsle och solceller som producerar el. Men vi behöver MER. I en kommungemensam fordonspolicy som kommer upp till fullmäktige för beslut efter sommaren, tydliggörs att kommunens fordon främst ska drivas med förnyelsebara drivmedel och senaste teknik som ger minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Här är det viktigt att kommunen är en bra förebild vid val av fordon och drivmedel. Centerpartiet var ensam om att lyfta frågor om landsbygdens utveckling
Kungsbackaborna har mycket kritik över hur saker sköts i vår kommun och vill sänka skatten med 50öre för man tror att det blir bättre med mindre pengar i kommunens kassa.
Sverigedemokraterna vill dela ut mer pengar genom att inte ta emot flyktingar och effektivisera bland tjänstemännen i stadshuset samt prioritera ner genusarbetet.
Heltider var en stor fråga. Alla vill möjliggöra heltider, man är rörande överens om detta. Oro finns för personal försörjningen i framtiden inom äldreomsorgen. Utbildningen kommer att starta i höst trotts nästan inga sökande, man kommer att samordna undervisningen med andra kurser. Slutligen kom man fram till att det inte räcker med heltid arbetsvillkoren måste vara bra.
En lång dag, viktig i det kommande arbetet att förändra vår kommun.