Visar inlägg från september 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Dammet i vardagen

Vi behöver mer kunskap för att aktivt deltaga i att minska gifterna i vår vardag.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/252996?programid=1272&playepisode=252996

Taggat med: 

, ,

Ren vardag

Vår vardag är full av saker vi inte borde ha där.
Det finns föräldrar som smörjer in sina barn med hormonstörande parabener, därför att de ibland
ingår i solskyddskrämer. Det finns dagis som har mätt upp otillåtna halter av kemikalier på golvet där
barnen leker.
Det finns landsting som handlar upp textilier doppade i biocidlösningar vilket dramatiskt ökar risken
för resistens. Det finns läkemedelsrester
utanför reningsverk som gör abborrar dubbelkönade. Det
finns inte alltid fungerande reningsverk.
Vi har en nollvision för trafiken för att få bort 300 förtida dödsfall, enligt Socialstyrelsen dör fler än
6000 för tidigt av luftföroreningar.
Våra barns kroppar är känsliga för gifter och vi vet inte vad följderna kan bli på sikt. Vi måste bli medvetna och få möjlighet att välja bort farliga produkter. Centerpartiet jobbar aktivt för att minska gifterna i vår vardag

Centerpartiets stämma är tydlig

Trött otroligt trött, men nöjd. Centerpartiets stämma i Karlstad är över. En effektiv stämma, snabba rappa anförande på max 1minut. Det gjorde att många idéer väcktes och belystes. Presidiet höll stadigt i alla trådarna. Allt detta tror jag haft betydelse för att besluten blev tydliga, raka.
Det stora lyftet blev området miljö och grön omställning. 125 anförande. Känn på denna: Centerpartiet ska verka för att Sverige inom en generation ska vara ett samhälle med 100% förnybar energi fritt från kärnkraft och uranbrytning.
Kemikalie fri vardag. Vår vardag är full av ämnen som inte skulle få finnas där. Vi måste medvetandegöra och arbeta med förbud.
Min motion om heltidsnorm fick bifall.
Att heltid ska vara norm, deltid en möjlighet, och att kommuner, landsting och regioner ska organisera sitt arbete så att fler ges möjlighet att arbeta heltid.
Vi vågade ta tag i maxtaxan. Det är dags att göra en översyn.
En reformering av systemet med maxtaxa i förskolan som ger större frihet för kommunerna att bestämma över avgiftsnivån och därmed skapar utrymme för satsningar på ökad kvalitet. Landsbygdsfrågorna var också kraft fulla. Återkommer när jag värderat mina tankar.

Centerpartiet och jämställdhet

Läser och läser mycket är bra. Ja det är stämmo handlingarna jag betar av .Inte oväntat tycker jag programmet om jämställdhet är oerhört bra. Det är starkt, tufft och medmänskligt. Centerpartiet anser maxtaxans inkomstrelaterade avgiftstak i barnomsorgen bör indexuppräknas, så att mer resurser kan gå till förbättrande öppettider, inklusive "nattis", förstärkt personal bemanning, mindre barn grupper och mer pedagogik.
Bra skrivningar om heltids norm för kvinnor. Här skriver man tydligt, Centerpartiet verkar för att kommuner, landsting och regioner ska organisera sitt arbete så fler ges möjlighet att arbeta heltid. Stärks i att heltids normen ska in i området jobb också.
Att kunna gå vid första slaget, även ska gälla för "importerade" kvinnor.

Taggat med: 

,

Deltids norm

Ledig efter helgens arbete. Sista helgen med dubbelpass. Skönt men nu blir det att snabba upp och försöka jobba i ett ännu högre tempo. Det finns ingen väg tillbaka, blir allt tydligare. Dubbelpassen tas bort och samtidigt försvinner en person, ett huvud på dagen. Det blir svårt att växla upp tempot. Jag väljer att stänga av, jag har lämnat mina synpunkter. Mer går inte, nu blir det att verkställa. Lovar mig själv oroas inte, stäng av. Det är samma känsla som bönderna hade, ingen ide att säga något, ingen lyssnar.
Vi behöver billig mat, billig omsorg. Samtidigt säger vi att vi har en solidarisk finansierad äldreomsorg. Det stämmer om vi med det menar att det är ok att kvinnorna inom denna sektor bidrar med 20% i form av utebliven lön.
I dag ska jag förbereda mig för Centerpartiets stämman. Jag har skrivit en motion om att deltids normen för kvinnor som måste bort. Jag har fått bifall. Självklar måste man säga att man vill arbeta för att ta bort denna norm. I texten skriver man att det hela är en schema teknisk fråga. Det hela är en resurs fråga. Deltids normen betyder i verkligheten att du gör korta arbetspass samma antal som en heltid. Det är bara att det varje dag saknas en eller två timmar. Tekniskt hinder låter vackert och som att bara tekniken går framåt så går det att fixa till. Nej det handlar om resurs. Tekniskt är det enkelt att varje dag plussa på med 1,5 tim men omöjligt till den dygns kostnad som ges per brukare. Det är dygnskostnaden som bestämmer schemat och den omsorg som är möjlig att åstadkomma inom denna ram.

Äldre inlägg