Julkalas tiden är här, gott och trevlig att mötas i julpyntade hem. Samtalet runt mitt borde handla om landsbygd och företagande. En man berättar att han funderar på att anställa en som kan sitta inne, en annan tycker det är bättre att lösa det kollektivt alla företagare tar en månad om året för sina gemensamma överträdelser. Alla är så trötta på kontroller och böter. En omöjlighet att följa med i strömmen av alla nya regler som ibland är omöjliga att förstå syftet med. En lärare berättar om utflykten som skolan gör till isbanan en gång om året och jobbet med alla blanketter om riskanalys som måste fyllas i innan någon utflykt kan göras. Vi säkrar allt, inte för att inget ska hända utan för att slippa ansvar om något händer.