Visar inlägg från juni 2014

Tillbaka till bloggens startsida

EKO reklam

Läser reklambladen från Coop och Ica. Ica har veckans ekologiska som är lök från Egypten för 26kr kg, torr gammal lök. Gul löken har ett Krav märke, röd lök har ett annat märke samt nyckelhål. Det är svårt att hålla koll på alla märkningar som finns. Nu när den finfina  färsk lök finns i knippe som är en riktig primör. Finns det någon som väljer gammal lök? Coop har en helsida med veckans Ekologiska allt är kravmärkt, ekologiska champinjoner från Nederländerna 80kr/kg.  resterande saker kommer från Änglamark, Coops egna märke. Blir glad Goop har färsk lök från Sverige för 32 kr/kg en bunt kostar 9:90kr. 

Övrigt saknas miljötänk. Hur är det med vår handel. Är det bra med stormarknad.

Inför varje storhelg kommer alltid ett eller flera påhopp på våra jordbruks produkter. Denna gång var det jordgubbarna som sas vara giftiga, vilket nu efter midsommar dementeras.  

Hur stavar man ECO, EKO: Kanske spelar det ingen roll


EKO och marknaden

Blir fundersam, ja orolig när jag ser hur marknaden driver på när det gäller EKO mat. Farligt att vi moderna och kloka människor låter oss drivas av känslor och enkla slutsatser. Naturlig ska det vara. Giftfritt. Allt är väl giftigt i fel mängd. Är kemiska gifter farligare än de som finns i naturen? Vi behöver bli smartare, hitta nya lösningar, bruka tekniken. Vi befinner oss i en brytningstid. Vi skall välja väg. Ska vi våga fortsätta att utveckla, att se nya möjligheter eller skall vi backa oss in i framtiden genom att gå bakåt att bruka vår jord som man gjorde för 60år sedan. Kan det vara smart att förbruka mer disel för att kunna minska kemikalier. Vi vet att vi blir färre som skall föda en åldrande befolkning. Färre som skall få hjulen att rulla, färre som skall vårda fler. Mat är en grundförutsättning.

Är det bara matproduktionen som skall vara EKO? Skall vi som människor var EKO, utan mediciner? Livsmedelsindustrin skall den vara EKO? Vad är EKO? skall vi ha egna EKO regler på samma sätt som vi idag har egna djurskyddsregler? Marknaden blir allt mer global och vi köper in EKO från hela välden som inte fyller upp till våra inhemska regler. Finns det möjligen en risk för en återupprepning av det som idag skett i vårt land med vårt jordbruk som dör ut på grund av att reglerna ser så olika ut här mot övriga EU och välden.

Vem bär ansvar för att vi i framtiden har mat på vårat bord? Marknaden?

HOT?

Det stora hotet. Måste skriva lite igen. Vid sidan av artikeln i Norra Halland om Het flyktingdebatt finns dagens debattör. Ordförande  för Sverigedemokraterna i Kungsbacka. Han väljer att angripa Frillesås Friendships arbete för att stärka lokalsamhället. Han ser det som ett problem att de ideellt jobbar för att skapa mötes platser för människor för att stärka det kitt som behövs för att hålla ihop samhället. Viktigt att vi alla kan mötas, samtala och utveckla vårt lokalsamhälle. Vi har inte råd att jobba för att stänga ute någon alla behövs och då måste grunden vara allas lika värde och att vi hjälper varandra. Han pratar lite politik. De ligger fortfarande i startgroparna. Och med all rätt gläds han över sitt partis valframgångar.

Tydligen jobbar man med att göra ett valmanifest man siktar på pensionärerna. Gruppen ser man som  fattig rakt av. Det finns fattigpensionärer framför allt kvinnor. Många yngre pensionärer har en bra pension. Vill varna för att sätt  grupper mot varandra. Ensamstående mammor, jobbade i äldreomsorgen har tuffa förhållande. Arbetslösa, sjuka, unga som kämpar för att klara skolan...........

Det stora hotet- svårt att först rubriken. Ger mig kalla kårar på ryggen. Skall vi pratat om hot är det klimat, arbetslöshet och utanförskap. Tack Frillesåsfrindship för brödraskap och kärlek, fina ledord.

Taggat med: 

, ,

Fullmäktige rörande överens

Läser dagens Norra Halland om debatten i fullmäktige. Mest bilder inte så många ord. Rubriken het flyktingdebatt. Måste säga att för första gången tog man debatten, slog hål på Sverigedemokraternas argumentation. Vilket inte syns i artikeln. Inget om Miljöpartiets ekologiska satsning på 50% eko mat för 2 miljoner kronor. Ser att Varbergs kommun gör en eko satsning på kött. En enda dags måltid kostar 45 tusen extra. Vilket gör att man i Varberg skall bjuda på eko kött 3 gånger om året. Vi måste titta på vilka konsekvenser eko maten får för hela samhället. Samtidigt vet vi att det stora hotet är resistenta bakterier. Det borde betyda att vi skall stödja den svenska produktion av mat som vi redan har.

Jag får rysningar man citerar dikter. Inledningen var dock bra. Politikerna var överens om 4 miljarderna och oense om de sista 40. 40 miljoner som  kanske inte finns om det blir ett  rödgrönt regeringsskifte. Rörande överens

Taggat med: 

, ,

Leva på sin lön

Mitt anförande till dagens budgetdebatt i fullmäktige

Som Centerkvinnan vill jag pratat jämställdhet och kvinnors möjlighet till egen försörjning. Jag kan konstatera att inget parti har satt av pengar för att öka antalet heltider.

Nu har  alliansen ett tydligt mål, ett högt mål när det gäller att öka antalet heltider.

2013 var det 68% som jobbade heltid. Ökningen har varit 1% om året. Målet för 2015 är 74%.

Bra att vi nu snabbar upp ökningstakten och ger tydliga signaler till kvinnor att det kommer att bli möjligt att försörja sig även inom omsorgerna, tydligt för tjänstemännen vad som skall göras. Det blir tufft att vända och det kommer att behövas nytänk. Det räcker inte som äldreomsorgen prata om att höja tjänstgöringsgraderna, man måste skapa heltider igen, införa en heltidsnorm. De är slut. Vi kan inte fortsätta att utnyttja kvinnor, alla som jobbar i kommunen måste kunna leva på sin lön. En självklarhet om vi vill ha ett hållbart samhälle. Vi har effektiviserat genom att minska tjänstgöringsgrader. Inom kommunal verksamhet får man inte flytta kostnader till någon annan förvaltning men att låta anställda och deras familjer bära kostnaden för en så kallad effektivisering inom äldreomsorg har varit helt ok. Nu skall vi utan mer pengar öka tjänstgöringsgraderna. Det ska vara möjligt. Det lär ju betyda att det är inte ekonomin som tvingat kvinnor till deltid, utan något annat.

Ett uthålligt samhälle måste vara jämställt. Kvinnor ska kunna leva på sin egen lön. Vi ska dela lika på arbetet. Förutsättningarna skall vara samma.

Glädjer mig oerhört att vi mäter heltidstjänster att vi inte gömmer oss bakom möjligheten till önskad tjänstgöringsgrad utan är tydliga målet är heltid. Det kommer att innebära att man även måste jobba med arbetsmiljön.  Arbetet får inte vara så tungt och pressande att man inte orkar jobba heltid utan fara för sin hälsa. Vi kan inte lägga bollen hos de anställda. Det är vi som skall skapa den moderna arbetsplatsen där personalen känner sig trygg och känner arbetsglädje och utvecklar verksamheten.  

Ett annat  av målen det som gäller eko mat, gör mig förvånad. Här gör vi också en tydlig markering som kan bli allvarlig för våra bönder. Vi har som kommun bidragit till en minskad vår inhemska livsmedelsproduktion genom vårt sätt att upphandla mat utan hänsyn till det regelverk som politiken satt för produktionen. Nu tar vi steg två. Vi skall i snabb takt köpa produkter som inte finns i vårt land.  Min personliga önskad hade varit att vi ökat den lokalproducerade maten, att vi värnat vår landsbygd. Att sätta mål på produktionen innan den är omställd och innan förutsättningarna finns är att leka med det som vi måste ha för att leva. Vi har även ett ansvar att se till att det finns mat.  Det låter vackert vi skall odla naturligt. Finns naturlig odling?

Praktiserar själv  denna typ av ekoodling, rensar ogräs, gröngödsling, skulle aldrig våga sprida ut benmjöl, varje kväll klipper jag sniglar.  Absurda är att jag kan koppla samman dessa två mål. Jag jobbar deltid och brukar den tid jag får över till odling. Jag kommer att bli en fattig pensionär. Det tar mycket tid att sköta en eko odling och tid är pengar. Vad kommer eko odling att betyda för samhället i stort?

Alliansens mål är 27% och miljöpartiet 50% för 2015. Det är nästa år. Detta gör vi utan att veta konsekvenserna på hela samhället. Miljöpartiet beräknar att 2miljoner räcker för att täcka den ökade kostnaden från 17% till 50%.

Det vi först borde göra är att köpa Svenskt kött som är fritt från farliga bakterier. Det stora hotet vi har framför oss är bakterier. Den stora möjligheten är den demografiska utvecklingen, den tippande ålderstrappan som gör att vi blir färre som skall föda en åldrande befolkning. Jämställdhet är förutsättning. Omsorg och teknik måste samverka och vi måste bli smartare. Är vi i rätt läge för att åter öka tiden för matproduktion eller bör vi välja att bruka modern teknik ?

 

 


Äldre inlägg