Visar inlägg från oktober 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Styrning för att säkra kvalité?

Kaffe och spännande läsning. IVO håller på att granska äldreomsorgen. Fundersam över deras resultat som visar att personalen som bestämmer bemanningen. Här känner jag inte igen mig. Så vitt jag vet finns en budget som skall hållas, extrema förhållande kan leda till högre bemanning.Sättet som finns för att klara extrema förhållande är att korta ner pass och 0 vicka. Det som händer där ute i verkligheten är att de äldre blir mer vård krävande, och målen som vi skall uppfylla höjs och nya arbetsuppgifter läggs på. Vi har nu massor av uppgifter som skall göras som inte tar någon tid. Ledningen har ingen kunskap om förhållandet på golvet, klarar inte själva att gå in och göra ett pass. Det finns ingen prioritering mer och mer flyttas längst ner, organisation ägnar sig åt att hitta nya kontrollsystem att lägga ut på verksamheten. Verksamheterna styrs av kontrollsystem, inga utvecklingsmöjligheter. Det allra senaste som man är på gång att genomföra inom äldreboende är att styra avdelningarna med järnhand. På morgonen ska du få en lapp med vad du skall göra under dagen, vilka brukare du skall hjälpa samt hur lång tid som hjälpen får lov att ta. Man tror sig hitta tid som man kan jobba på någon annan avdelning. Vi som jobbar vet att vi sliter och jobbar i ett från vi kommer till vi går. Fika raster finns inte och vanligen får du göra dokumentationen på din fritid. Samtidigt som du inte kan försörja dig på din lön. Enligt ledningen är det socialstyrelsen som vill att det skall fungera så här för att man skall säkra kvalitén. Det man säkrar är att den omsorg du har rätt till blir utförd, du kan se vem som gjort arbetet. I dag finns ingen som blir utan sin omsorg. Det som är bra är att vi får reda på hur lång tid vi har på oss att göra jobbet. Vilket gör att vi tydligt får reda på vilken kvalité som finns tid till. I dag gör vi mer än vad som är möjligt. Vår iver över kontroll kommer att kosta i medmänsklighet och vi får medarbetare som måste koppla bort sitt sunda förnuft. Som personal välkomnar jag förslaget, ser framemot tydlig ledning. Styrning för att säkra kvalité?

Taggat med: 

Leva på sin egen lön

Till veckan får jag besked om jag får möjlighet att gå upp i tjänst. Det känns i luften som svaret blir nej. Märkligt att jag inte kan låta bli att känna.

Har nu avslutat min sömnbehandling. Positivt överraskad, min sömn har blivit bättre. Har jobbat med struktur och beteende. Nu gäller det att fortsätta. Tror faktiskt att jag beter mig annorlunda, vänligare mot mig själv. En bit kvar, fortfarande överkänslig och lägger kraft på att tolka och fundera och värdera. Måste flytta kraft från jobbet till mitt eget liv. 

Vägen svänger. Finns det något nytt som jag inte ännu kan se.

En plats i fullmäktige

Känner glädje. Jag fick förtroende att arbeta i fullmäktige.
Tack ! Jag är glad över att få  detta förtroendet. Tacksam över kryssen jag fick. 65 stycken i kommunvalet. 151 i landstingsfullmäktige och 44 i riksdags valet. Nu pågår fördelning av uppdrag. Jag är intresserad av jämställdhet, jämlikhet och hållbar livsstil. Sociala frågor ligger mig varmt om hjärtat.