Ser inte, förstår inte. Det blir ingen heltid för mig. Jag jobbar politiskt och enligt personal avdelningen kan man inte jobba heltid då. Jag hävdar att jag kan jobba heltid och ta ledigt tiden som behövs för mina uppdrag. I dag tar jag semester eller jobbar in tid för att kunna gå på mina uppdrag. Längre tillbaka var mitt schema anpassat efter mina politiska uppdrag så att jag var ledig på de tider som jag hade uppdrag. 

Visst förstår jag att det blir problem. En heltid måste göra 8 timmars pass. Verksamhetens budget bygger på 80% tjänster med samma antal pass som en heltid. Budgeten borde var lagd för en heltidsnorm.

I dag skall vi vara flexibla, stå till vår arbetsgivares förfogande, anpassa oss, flytta oss, ställa upp, niga och vara positiva. Man lyssnar inte längre ner åt, problem finns inte, finns inga problem behöver man inte göra några åtgärder och bedriva utvecklings arbete.  Vårdpersonalen är på väg att bli robotar som styrs ytan mänsklighet, tvingas stänga av sunt förnuft, samtidigt som man skall vårda personer som inte längre kan styra sig själva, som tappat kontrollen över sin kropp, gått in i demenssjukdom och inte längre kan hävda sin rätt.

Undrar just om socialstyrelsen remiss kan ge någon förändring