Kungsbacka Posten28 februari


Vi behöver öppna ögonen och se framåt, för att i dag skapa framtidens äldreomsorg. Under lång tid har äldreomsorgen pressat sina kostnader. Det finns en tro att vägen framåt är att låta den som mot minsta möjliga ersättning kan ge omsorg, skall få uppdraget.

I dag jobbar endast 39 % av personalen inom kommunens äldreomsorg heltid. Kommunens gemensamma mål för 2015 är att 74 % skall arbeta heltid. Det finns beslut på att kommunens anställda skall kunna önska sig tjänstgöringsgrad, allt för att skapa attraktiva arbetsplatser och engagerade medarbetare. Detta skall även leda till att våra medborgare får träffa färre individer i sin vardag vilket, inger trygghet.

Kvinnor i välfärdssektorn måste kunna leva på sin lön och senare även på sin pension. Vi har skapat ett pensionssystem som bygger på heltidsarbete. Det borde då vara självklart att kommunen erbjuder heltider eller heltidslön.

Vi lever längre, vi är friskare längre. Låt oss öppna ögonen. Låt oss utveckla äldreomsorgen och höja kvalitén. Inga skall känna oro inför sin ålderdom. Kom ihåg att pengar är vårt sätt att värdera. Fortsätter vi värdera de mjuka värdena lägre än tekniken, leder det på längre sikt till en mänsklig katastrof.

Marie Andersson

Ordförande Kungsbackabygdens Centerkvinnor