Ett anförande jag höll i budget debatten på fullmäktige den 9 juni 2015

Framtidens Kungsbacka- Ett smartare Kungsbacka. Det finns en nydaning i Alliansens budget förslag, nya vinklar, entreprenöriellt lärande, företagsamt lärande i skolan som innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker.. Hela kommunen måste genomsyras av denna anda. Företagaren måste snabbt kunna få de kontakter som behövs och beslut för att genomföra företags ide, entreprenören får inte tyna bort i pappers hanteringen.

Vi behöver företagsamt tänkandet inom omsorgen för att hitta nya lösningar och innovationer. En utmaning inför framtiden är att locka personal till de mjuka och grundläggande områdena för vår välfärd. Vi behöver företagaren men och också personer som vill vårda människor.

Socialdemokraterna har rätt, det är allvarligt med den stigande sjukfrånvaron bland våra anställda. Delar dock inte deras tankar om att en ökad sjukdom vid 50 är naturlig. Helt klart är detta allvarliga signaler och frågan Varför bör ställas. Vi kan inte nöjas oss med att det ser lika dant ut i hela landet. Finns det ett samband mellan effektiviseringar samtidigt som kraven ökat på kvaliteten. Det finns en signal från Kommunal om att de politiska målen för verksamheten skall stämma med pengarna som tillförs. Ett högst rimligt krav. Allt som skall göras tar tid, att bara fylla på utan att ta bort fungerar inte. Ni vet hur det går när man överfyller en spann vatten, det rinner över. Denna fina funktion finns inte på människor, för stora krav utan tid leder till att människan brister - går i väggen eller väljer en lägre tjänstgöringsgrad.

Siffrorna för äldreomsorgen är alarmerande endast 39 % arbetar heltid. Vi måste snabbt införa en heltidsnorm, stoppa effektiviseringarna och börja jobba smart, i framtiden kommer vi att behöva varje arbetad timma.

Alliansens budget andas öppenhet, sträcker ut handen och öppnar den mot världen. Självklart skall vi hjälp personer som är på flykt. Nu finns pengar avsatta till detta. Att ge är att få. Så sa våra gamla. Ni vet de som byggde upp vårt land, som delade sitt bröd med grannen som inte hade något att äta. I dag har vi gott om bröd och kan mätta fler munnar och vi behöver fler händer i vårt fortsatta arbete att bygga vårt Kungsbacka för att kunna garantera en fortsatt välfärd.

Även en solsida har skuggor och så också Kungsbacka. Vi ser att missbruket av narkotika ökar bland våra unga. Här behövs en tydlighet. Vi behöver införa en nolltolerans för bruk av tobak, alkohol och narkotika för barn och ungdomar. En attitydförändring, alla vuxna måste reagera om man ser en påverkad ungdom. Det är vårt barn.

Vi skall även vara tydliga med att alla människor behövs och det är vår skyldighet att skapa förutsättningar för alla att alla ska kunna växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Bifall till Alliansens budget