Vilken lättnad. Mitt part Centerpartiet står stadigt med sina fötter på jorden i myllan. Vågar gå mot strömmen och håller den riktning vi alltid haft. Medmänsklighet är viktigt. 

Centerpartiet ställer sig bakom Socialdemokraterna och Miljöpartiet angående att göra det möjligt för ensamkommande att stanna. Vänsterpartiet stödjer också förslaget. Centerpartiet hade önskat ett skarpare förslag i form att ge fler möjlighet att stanna utifrån den långa handläggningstiden och att om processen varit klar hade dessa personer fått asyl. Det som nu sker är  att deras asyl prövas efter att de skrivits upp i ålder eller fyllt 18 år. Dessa ungdomar kom hit 2015 och nu är det 2018. En helt orimlig handläggningstid. I två år eller mer har de levt i ovisshet. 

Vindarna blåser nu hårda på nätet. Många uttrycker sitt hat mot Centerpartiet. Annie Lööf  kläds i slöja och tonen är föraktfull. Vad har hänt med folk? Historiskt har vi alltid hjälp människor som har det svårt. 

Vindarna måste vända. Någon måste föra de svagas talan. Allas lika värde, allas rätt till ett värdigt liv, allas rätt till bostad och en lön eller pension som det går att leva på. Ett tryggt samhälle med fungerande stödjande offentligsektor.