Visar inlägg från augusti 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Offentligt parnerskap i Kungsbacka.

Mina politiska intresse områden är jämställdhet, jämlikhet och omsorg. 

-Kommunen ska utveckla samarbetet med ideella organisationer genom IOP, Ideellt offentligt partnerskap. 

Som ni kanske ser har jag tagit mina frågor ur vårt lokala valprogram. Politiskt arbete betyder att man först måste övertyga sina partikamrater och när det väl finns i programmet ska vi tillsammans jobba med att förverkliga idéerna. Vi behöver naturligtvis även få mandat från väljarna för att få styrkan ja makten att genomföra idén. 
Vår kommun växer och vi måste hitta nya lösningar för att uppnå ett socialt hållbart samhälle. Civilsamhället är en mycket viktig del. Vi måste alla hjälpas åt. Vi behöver hitta ny former för samverkan. IOP offentligt partnerskap finns redan på många platser i vårt land .  
Det som är det fina med IOP är att det skapas ett mervärde. Vi har sett hur bra detta har varit bland annat för arbetet med integration. 
Jag har själv arbetat inom två olika verksamheter som har avtal med Göteborgsstad. Göteborgsräddningsmission och Skyddsvärnet
Jag ser Göteborgs stad som en föregångare som vi måste inspireras av. Vi måste våga se möjligheterna och bjuda in till samverkan. Vi har startat lite i Kungsbacka men här får det inte kosta något. Vi behöver ett nytt ledarskap som vågar anta  framtidens utmaningar.   

Förebygga och förhindra relationsvåld

Marie Andersson Centerpartiet kandidat fullmäktige Kungsbacka plats 6  

Vi ska stödja kvinnojouren men vi måste också förebygga relationsvåld. 

- Huskurage 
-Bidrag till kvinnojouren. 

Jag under många år drivit frågan om relationsvåld. Ordnat möten där vi samtalat kring mäns våld mot kvinnor, samlat in sponsor pengar från företag till Kvinnojourerna tillsammans med Lena Carlbom. Margaretha Gräsman och Agneta Böregård. 

Drivit på för att männen som slår ska erbjudas behandling i vår kommun. Jobbat för att ge bidrag till kvinnojouren. Vi har nu en nystartad kvinnojour som kommer att behöva ekonomiskt stöd. 


Kungsbackabygdens Centerkvinnor har jobbat för att införa Huskurage i vår kommun.  Huskurage är en arbetsmodell där bostadsbolagen ger sina hyresgäster legitimitet i att reagera om de misstänker att någon granne är utsatt för relationsvåld. Bostadsbolaget antar en policy om hur man ska agera vid misstanke om relationsvåld. Våga se. Våga knacka på och fråga om allt är bra. Om du känner dig osäker be någon annan granne att följa med. 

Vi ordnade ett möte i början av 2018 då alla bostadsbolag bjöds in och olika organisationer som på olika sätt jobbar med denna frågan. Bostadsbolagen var positiva till att införa Huskurage. Vi hoppas att kommunen kommer ta på sig ett samordning och uppstart. Vårt kommunala bostadsbolag Eksta har efter mötet startat upp arbetet med en policy. Under hösten kommer vi att göra uppföljning och driva på föra att kommunen skall bidra till uppstart av Huskurage. 

Familjecentral

Mina politiska intresseområden är jämställdhet, jämlikhet och omsorg.

Utveckla samarbetet mellan kommuner och regioner genom att starta familjecentraler.

Vi vet att det är viktigt att fånga upp föräldrars oro och tidigt erbjuda stöttning om problem uppstår. Vår kommun växer vi blir fler och fler. Det gör att vi måste ha ett bredare utbud av stöd för komplexa situationer. 

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. Förutom de 4 grundprofessionerna kan det även professioner såsom familjerådgivare, fritidsledare, psykologer, läkare och bibliotekarie.  

Familjecentral har varit en prioriterad fråga i Kungsbacka men aldrig blivit genomfört Det har till och med funnits ett direktiv till förvaltningen för individ och familjeomsorg. Förvaltningen har nu i stället startat ett samarbete med skola förebilden för detta finns i Scotland. Ett studiebesök har gjorts på plats om socialarbete   Det finns bra inslag i detta, men vi behöver även en familjecentral. Falun är i gång med att jobba enligt den skotska modellen. finns en blogg som beskriver detta 
   

Taggat med: 

,

Makten över livet

En natt med dålig sömn. Jag är känslig. Möte i går många människor. Fina möten. Mitt mål är att mötas i ögonhöjd. Ibland blir jag för ivrig, dras med, backa, backa, håll tillbaka. 

Samtalen tar olika vändningar. Några handlar om hur man ska resa på bästa sätt andra om ekonomisk oro. Det är dyrt att bo och som lågavlönad är det svårt att hitta en boendelösning. Sjukvård-tillgänglighet. Många efterfrågar en helhet från lokalnivå. Bränsle, energi, offentligupphandling, småföretagare. 

Mina tankar dansar. Sorterar min intryck av samtalen. Vi har det bra men det finns en känsla av maktlöshet att strukturerna styr oss. Vi anpassar oss och försöker att passa in i mallarna som gäller.  

En personlig äldreomsorg

-Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Heltid ska vara norm vid anställning och de anställda ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad. De anställdas kreativitet, kunskap och serviceanda ska uppmuntras och stimuleras.

 Ekonomiskt oberoende är en grundläggande jämställdhetsfråga

Vi har under många år arbetat för att göra det möjligt för kvinnor att kunna leva på sin lön och sedan på sin pension. Vårt pensionssystem bygger på att man arbetar heltid och naturligtvis måste kommunen som arbetsgivare erbjuda detta.  

 

 74 % av kvinnorna i anställda av Kungsbacka kommun jobbar heltid, inom vissa förvaltningar är siffran mycket lägre. Heltid ska vara norm.   Arbetsmiljön måste vara, så god att man orkar jobba heltid. Vi behöver nya smarta lösningar, nya arbetsmetoder för att möta en åldrande befolkning och minskat antal personer i arbetsför ålder.


 Det är viktigt att avsätta av pengar för tekniska lösningar.  Men Vi måste också lyssna till vår personal, ta till oss deras upplevelser och erfarenheter.  I en stor verksamhet finns säkert mycket som är bra, men också det som är dåligt. Lyssna, bekräfta ett ständigt förbättringsarbete måste pågå och det måste anses naturligt. 

 

Jag vill att vi i Kungsbacka utvecklar sin äldreomsorg. Vi ska ha en äldreomsorg som är personcentrerad. Vilket betyder att personalen och brukaren har en relation. Det förutsätter att man minskar antalet personer hos brukarna. Vi ska höja kvalitén. Vi ska ha trygga brukare och trygg personal. Vår sista tid i livet ska präglas av respekt för vår person. Vi ska behålla makten och inflytandet över livet även när vi är i slutet.  Vi ska känna att vi kan lämna över oss till personalens omsorg när slutet närmar sig. Anhöriga ska känna sig trygga.  

Taggat med: 

,

Äldre inlägg