Jag trodde inte jag kunde få ryggskott. Kan nästan inte gå. Nog stress som satts i ryggen. Har jobbat under tuffa förhållande under en lång tid. Det är nog så att jag bör fundera över hur högt pris jag kan tänka mig att betala för att fortsätta och jobba. Vi har haft semester stopp under hösten. Min tanke var att ha en höstsemester i stället för den sommarsemester som jag inte fick.  Så kan det gå. Har nu även blivit inbeordrad att jobba julafton. Var ledig på mitt schema. Jobbet tar nu en för stor det av mitt liv. Jag har ingen makt kvar. Vi har även något som heter resurspass som kan flyttas runt efter när verksamheten har behov. Mina lediga dagar kan bli arbetsdagar. Så gör en arbetsgivare som har som mål att bli attraktiv. Man effektiviserar, det hela kallas för en brukarstyrd modell. Personalen ska bara finnas om arbete skall utföras. Dokumentation och rapport görs på personalens fritid. Smart. Kanske just nu men på längre sikt försvinner personalen. Personalomsättningen är stor, sjukfrånvaron är hög. När vi bedriver vård och omsorg ska göra det enligt evidensbaserade metoder. Personalpolitiken saknar helt evidens. Där räknas pengar utan hänsyn till KASAM, utan hänsyn till att all socialutveckling sker i samspel mellan människor. Fikaraster finns inte och raster är svåra att få ut, samtidigt som arbetsgivaren är noggrann med att raster ska tas, även om möjligheten inte finns. Ett bra sätt att flytta ansvaret till sin personal. Sjuka arbetsplatser skapar sjuka medarbetare. Förklaringen ligger i att det finns två verkligheter. Verkligheten är dubbel.