I morgon är det dags för debatt i fullmäktige i Kungsbacka, angående att begränsa tiggeriet genom att förändra i ordningsstadgar och förbjuda  passivt insamlande av pengar på olika platser i hela kommunen. Insamlingen är tillåten om sång eller musik framförs och detta regleras i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Tiggeri frågan berör och det med all rätt. Vi mår dåligt av att se fattigdomens yttersta konsekvens, en människa som sitter passivt på marken och sträcker ut sin hand. Så långt är nog alla överens. Hur kan vi då hjälpa dessa människor, för jag utgår från att vi vill hjälpa dem. Är ett förbud bästa sättet att lyfta någon ur fattigdom och utsatthet? Min utgångspunkt är att jag som individ måste få lov att be om hjälp och att jag som individ måste få lov att bedöma om jag har möjlighet att hjälpa till. 

Det föreslagna förbudet är mycket omfattande och berör platser i hela kommunen. 

Ordningsstadga vad betyder det? På vilket sätt stör tiggeriet ordningen? En passiv sittande människa. Har vi förändrat vår syn på ordning i dessa sammanhang, räcker det att känslomässigt beröra en annan människa?  

Det finns få tiggare i Kungsbacka. Det är svårt att förstå att det läggs så mycket energi på att begränsa tiggeri, en företeelse som kommer att försvinna av sig själv. Det beror troligen inte på att vi hjälpt dessa personer på plats utan helt enkelt på att vårt system för pengar förändrats, blivit moderna. 

Vi bör vara medvetna om att i grunden handlar detta om vår människosyn. Av tradition är vår människosyn förankrad i humanismen och kristna värderingar. 

Forskning och beprövad erfarenhet är något som vi har svårt att ta till oss när det gäller socialt arbete. Förbud och straff har liten effekt vid socialförändring. I stället är det så att genom vårt görande får vi  förändring, genom att ge omsorg och vara förebilder. 

En annan effekt vi bör vara medvetna om är att fattigdomen inte försvinner med ett förbud, behovet av pengar består, dessa människor kommer att behöva hitta nya sätt för att få mat. Sälja sin kropp för att andra ska få njutning genom att köpa sig makt och tillgång till det finaste som finns som inte går att köpa.  

 tiggeriförbud