Trött på alla hårdare tag och rop om förbud. Enkla lösningar, uppfostra hota. Människan ska bara följa, göra rätt utan att tänka. Rammarna och fyrkantighet skall hålla människan på sin plats. Borta är alla tankar på smittoeffekt. Ni vet det där enkla, jag ler mot en annan människa och hon ler mot mig eller jag visar min omsorg och får omsorg tillbaka, visar min uppskattning och får uppskattning. Ett bemötande snittar och ger ringar som sprider sig. Skrattet som förlöser och blir ett kitt mellan människor, öppnar för gemenskap. 

Forskning visar just på detta hur vi utvecklas som individer i gemenskap med andra. Mitt beteende smittar, min tro på godhet smittar. Jag vet du gjorde så gott du kunde just då. Jag ser dig, bekräftar dig som människa. I relation kan vi förändra och stötta varandra till förändring. 

Uppfostra och döma är ingen bra metod. Alla vill göra sitt bästa, men av någon anledning går det inte. Det är så betydelsefullt vilka människor vi möter. Det är i mötet med andra som en förändring kan ske. Vi vet aldrig när vi berört en annan människa, när ett frö sås och en början till förändring sker.