Tiden rinner, tiden forsar fram. Jag flyter med, flyter bort. Kraften att stå, kraften att gå mot strömmen, avtar. Stanna upp. Se sig om. Var är vägen. Vad är målet?