Visar inlägg taggade med äldreomsorg

Tillbaka till bloggens startsida

En personlig äldreomsorg

-Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Heltid ska vara norm vid anställning och de anställda ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad. De anställdas kreativitet, kunskap och serviceanda ska uppmuntras och stimuleras.

 Ekonomiskt oberoende är en grundläggande jämställdhetsfråga

Vi har under många år arbetat för att göra det möjligt för kvinnor att kunna leva på sin lön och sedan på sin pension. Vårt pensionssystem bygger på att man arbetar heltid och naturligtvis måste kommunen som arbetsgivare erbjuda detta.  

 

 74 % av kvinnorna i anställda av Kungsbacka kommun jobbar heltid, inom vissa förvaltningar är siffran mycket lägre. Heltid ska vara norm.   Arbetsmiljön måste vara, så god att man orkar jobba heltid. Vi behöver nya smarta lösningar, nya arbetsmetoder för att möta en åldrande befolkning och minskat antal personer i arbetsför ålder.


 Det är viktigt att avsätta av pengar för tekniska lösningar.  Men Vi måste också lyssna till vår personal, ta till oss deras upplevelser och erfarenheter.  I en stor verksamhet finns säkert mycket som är bra, men också det som är dåligt. Lyssna, bekräfta ett ständigt förbättringsarbete måste pågå och det måste anses naturligt. 

 

Jag vill att vi i Kungsbacka utvecklar sin äldreomsorg. Vi ska ha en äldreomsorg som är personcentrerad. Vilket betyder att personalen och brukaren har en relation. Det förutsätter att man minskar antalet personer hos brukarna. Vi ska höja kvalitén. Vi ska ha trygga brukare och trygg personal. Vår sista tid i livet ska präglas av respekt för vår person. Vi ska behålla makten och inflytandet över livet även när vi är i slutet.  Vi ska känna att vi kan lämna över oss till personalens omsorg när slutet närmar sig. Anhöriga ska känna sig trygga.  

Taggat med: 

,

Utveckal hemtjänsten

Det finns saker som jag tycker är väldigt svårt att förstå. Som alla vet befinner sig flertalet av oss kvinnor inom området vård och omsorg. Enligt tradition är det fult att tjäna pengar på andras utsatthet. Det kan ju kännas tryggt. Samtidigt får man tjäna pengar på medicin, tekniska hjälpmedel.  Ja på allt annat som behövs för att ge vård och omsorg förutom just tjänsten som utförare av omsorg och vård. 

Vi har fortfarande tid på att forma framtidens omsorg. Varför tror vi att alla andra typer av verksamheter fungerar och utvecklas bäst av företag? 

Vi behöver nya tekniska hjälpmedel. Vi behöver nya arbetsmetoder. Jag har arbetat inom omsorg hela mitt liv. Den enda effektiviseringen man där kommit på,  är att göra samma saker men snabbare och lagt en död hand över allt med schema som bara ger möjlighet att jobba 80%. 

Vi måste utveckla. Vi måste våga pröva nytt. Vi måste släppa in små företag med ny tankar. 

Vi har redan i dag duktig, välutbildad personal, som kan göra mer, som bär på stor erfarenhet och ett gott hjärta. 

Vi kommer att lämna industrisamhället bakom oss. Vi kommer att gå in i ett kunskap och tjänstesamhälle. Det blir väldigt konstigt att det där ska finnas en sektor som skall skyddas från möjligheten att utvecklas i olika riktningar och att tjäna pengar. En duktig omsorgsarbetare måste kunna få tjäna pengar och prova sina arbetsmetoder. I dag är styrningen mycket hård. Vi kan se att man på vissa håll vågar släppa på detaljstyrningen och låta utföraren och mottagaren samverka till det bästa för mottagaren och förvånade nog också till förbättring av arbetsmiljön för utföraren. 

Går man längre tillbaka samlades hemtjänstslaget på morgon fördelade arbete och samtalade om hur man kunde ge det bästa till brukarna utifrån brukarens perspektiv. Brukarna var trygga och de visste om att om personalen var sen var det någon annan som behövde extra tillsyn och medvetna att behövde de extra hjälp så ordnades det snabbt. Personalen hade en relation med brukaren en kunskap vad som var viktigast för just dig. Det fanns en tillit. Inga kontroll system. Chefens ansvar var bredare hen var både biståndsbedömare och ansvarig för utförandet. 

Jag vill ge en större makt till brukaren att utifrån sitt biståndsbeslut göra en plan tillsammans med utföraren som kan göra att biståndstiden kan fördelas annorlunda. 

Det görs bland annat i Sundsvall Skönsmons hemtjänst. Jag vill att vi i Kungsbacka ser över vår organisation och öppnar upp för självstyrande grupper med ett större ansvar för personalen. Där de kan utveckla omsorgen med sina kompetenser och egenskaper utifrån behovet hos brukarna. Det måste få se olika ut. Hemtjänsten skall jobba med en personcentrerad vård. 

Fackförbund vänder sig till marknaden

Förändringens tid. Fackförbundet Kommunal planerar att hjälpa sin medlemmar att byta arbete. Kan låta smart. Utgår från att man tror att detta skall ge sina medlemmar bättre villkor och högre lön. Samtidigt måste det betyda att fackförbundet misslyckats. En fackförening borde kunna förhandla fram drägliga arbetsvillkor för sina medlemmar. Arbetsgivare borde vilja ge sina arbetare en god arbetsmiljö. 

Samtidigt som vi väljer denna väg ser vi hur klyftorna växer. Tjänstemännens löner ökar. Det sker en omfördelning i det tysta. Löneskillnaden är på 47%. Tjänstemännens medellön är 12000 mer i månaden. 

Samtidigt funderar vi över varför ingen vill arbeta. Fortfarande hänvisas kvinnor till deltid. Många erbjuds idag heltid. Men arbetsvillkoren är så dåliga att man orkar inte jobba heltid. 

Frågan är om personalen som hittills varit lojal mot sina brukare är mogna för att börja hoppa runt utan tankar på sina brukare. Tappar vi denna lojalitet har vi snart verksamheter i fritt fall. 

Jag hoppas att parterna tar sitt ansvar och sätter sig och löser problemen. 

Taggat med: 

,

Arbetssökande

Mulen dag. Tänker tillbaka på gårdagen. Besökte arbetsförmedlingen. Nu är det ett faktum jag är arbetslös, står till förfogande. Skrivit in mig på deras webb sida. Ett modernt bemötande en plan upprättas. Lättade när jag gick därifrån. Det är fulltmöjligt att jag kan slippa att återvända till äldreomsorgen. Min sjukintyg från min sjukskrivningen kan räcka. En lättnad. Känner fortfarande väldigt tydligt att jag inte kan återvändande till äldreomsorgen.
Var på möte i går kväll, fortfarande säger man från förvaltningen att det är de äldre inom äldreomsorgen är bromsklossar för deras utveckling. Inga tankar på varför gamla undersköterskor inte vill hoppa runt. Om någon skulle vilja veta, beror det på deras erfarenhet att det vet att för att arbetet skall fungera krävs en personlig relation med kunden. En personrelaterad vård, som också socialstyrelstyrelsen också förordar kallas en personsentrerad vård. Att ansvara för 10 personer du aldrig tidigare träffat är inte optimalt. Visserligen säger arbetsgivaren att du ska få bredvid gång men i verkligheten finns inte utrymme för detta. Unga medarbetare tycker att det är ok att hoppa runt och hamna i helt nya miljöer. Samtidigt säger man att personerna som kommer ut från vårdutbildning inte är färdiga för arbetet. För att kunna ge en god omsorg krävs mycket kunskap och erfarenhet.

Taggat med: 

,

Äldreomsorg behöver anpassas till verkligheten

I går var det en belysande debatt i fullmäktige kring problemen inom äldreomsorgen. Ni vet bekymren är nationella. Ser lika ut i hela landet. Det är svårt att hitta personal. Förslagen var många, alla befinner sig i förgången tid. Inte behöver man vara undersköterska. Mycket arbete kan göras av biträden. Städning och matning, sitta ner. Det man missat är att arbetet i huvudsak handlar om att sköta svårt sjuka människor, multisjuka. Deligationer är nödvändigt. Golvet är slimmat, ingen överflödig tid finns, att jobba utan deligation gör att arbetet blir för tungt för personen med deligatin. Detta har klarats men nästa steg önskeschema tar knäcken. Alltid stå till förfogande beredd att flytta och ansvara för personer du aldrig träffa i lokaler du inte hittar. Detta var politikerka enade så måste det vara en flexibilitet måste finnas och det måste personalen förstå. Lösningen är långt borta.
Problemen som sägs vara nationella måste lösas lokalt. Det hjälper inte att alla har misslyckats.
En analys av läget, en inventering av problemen. Vänd på stuprören. Ge chefen mandat att vara chef att självständigt styra verksamhet utifrån lokala förutsättningar. Nu har vi provat att jobba lika oberoende av vilka kunderna är oberoende av promblematik oberoende an personalens kompetens svagheter styrkor. Sluta tro på kalkerpapper.

Taggat med: 

,

Äldre inlägg