Visar inlägg taggade med jämställdhet

Tillbaka till bloggens startsida

Årets kvinna ett framtids hopp

Expressen har utsett årets kvinna. En mycket värdig vinnare, Greta Tunberg, en ung, mycket ungkvinna. Hon går mot strömmen. Hon är annorlunda. Varje fredag sitter hon vid Mynttorget och demonstrerar för en klimatförändring, hon är en miljöaktivist som lyckats väcka uppmärksamhet. Tidigt kände hon en oro för miljön och ville bidra till en förändring. Hon är något av Kejsarens nya kläder och sätter ord på det som alla vet men som ingen gör något åt. 
Jag är mycket glad för denna utmärkelse. Greta har en enorm styrka och drivkraft. Trotts sin ungdom är hon redan hårt prövad. Hon visar att det är viktigt att vi har plats för alla och vi måste få lov att vara olika om vi ska lyckas skapa ett uthålligt samhälle.  

Hon svarar också på vad feminism är  " 

-"Jämlikhet mellan könen, att ingen människas chanser ska begränsas av ens kön. Vi kan inte leva i en hållbar värld om hälften av befolkningen inte är inkluderad."

Det är ju också så att kvinnor lever mer miljövänligt än männen. I dag har vi lagt fokus på att kvinnor ska få samma villkor och skyldigheter som män. Vi har en manlig norm. Våra könsroller behöver gifta sig. Jag har under många år försökt driva denna lite udda syn på jämställdhet. Under många år har jag varit ordförande för Centerkvinnorna i Kungsbacka och de senaste 10 åren har vi utsett årets kvinna- årets vardagshjältinna. Kungsbackabygdens Centerkvinnor firar internationella kvinnodagen med att lyfta kvinnliga vardagshjältinnor, kvinnor som bidrar till att stärka vårt lokalsamhälle, som möjliggör ett socialt hållbart samhälle och arbetar utan egen vinning, för att göra skillnad för sina medmänniskor. Det är nionde gången vi delar ut denna utmärkelse. Förra året gick priset till AGAPE och året innan till Majblomman. Självklar ska vi ha lika lön, rättvisa pensioner och delat ansvar familj. Vi måste också se vad som händer på olika nivåer i samhället. Vi behöver ett sociologiskt perspektiv. Normer och värderingar skapas i grupper på olika nivåer. Vi behöver se helheten. 

Greta ger mig hopp inför framtiden

Taggat med: 

Förebygga och förhindra relationsvåld

Marie Andersson Centerpartiet kandidat fullmäktige Kungsbacka plats 6  

Vi ska stödja kvinnojouren men vi måste också förebygga relationsvåld. 

- Huskurage 
-Bidrag till kvinnojouren. 

Jag under många år drivit frågan om relationsvåld. Ordnat möten där vi samtalat kring mäns våld mot kvinnor, samlat in sponsor pengar från företag till Kvinnojourerna tillsammans med Lena Carlbom. Margaretha Gräsman och Agneta Böregård. 

Drivit på för att männen som slår ska erbjudas behandling i vår kommun. Jobbat för att ge bidrag till kvinnojouren. Vi har nu en nystartad kvinnojour som kommer att behöva ekonomiskt stöd. 


Kungsbackabygdens Centerkvinnor har jobbat för att införa Huskurage i vår kommun.  Huskurage är en arbetsmodell där bostadsbolagen ger sina hyresgäster legitimitet i att reagera om de misstänker att någon granne är utsatt för relationsvåld. Bostadsbolaget antar en policy om hur man ska agera vid misstanke om relationsvåld. Våga se. Våga knacka på och fråga om allt är bra. Om du känner dig osäker be någon annan granne att följa med. 

Vi ordnade ett möte i början av 2018 då alla bostadsbolag bjöds in och olika organisationer som på olika sätt jobbar med denna frågan. Bostadsbolagen var positiva till att införa Huskurage. Vi hoppas att kommunen kommer ta på sig ett samordning och uppstart. Vårt kommunala bostadsbolag Eksta har efter mötet startat upp arbetet med en policy. Under hösten kommer vi att göra uppföljning och driva på föra att kommunen skall bidra till uppstart av Huskurage. 

Jämlikhet

Viktigaste valfrågorna för mig är jämställdhet, jämlikhet och medmänsklighet. Jämlikhet och jämställdhet låter så lika och förväxlas ibland. Jämlikhet betyder att alla människor har samma värde och ska behandlas lika oavsett till exempel etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Jämställdhet handlar om könsdiskriminering. Det var på 70 talet som ordet jämställdhet började användas. 1979 kom första jämställdhetslagen och den drevs igenom av Karin Andersson en Centerkvinna som vid denna tiden var jämställdhets minister. 

Jämlikhet och jämställdhet hör ihop. Jämlikheten behövs för att inte det ekonomiska klyftorna ska bli för stora. Allas lika värde är en självklarhet , samtidigt som vi ser hur man beskär vissa grupper och skuldbelägger i vårt samhälle i dag.  Allas lika värde måste vi tydligt stå upp för.    


                   

Strukturell frihet

Viktigaste valfrågorna för mig är jämställdhet, jämlikhet och medmänsklighet. Jämställdhet handlar för mig om ekonomisk frihet, strukturell frihet och sexuell frihet. Strukturell frihet - Strukturer är det normer och värderingar som bygger upp hela vårt samhälle. Allt från informella "regler" till lagar i lagboken. Dessa strukturer påverkar individers livsutrymme, vad de får göra och vad de kan göra. Det påverkar våran frihet.  Vissa av de strukturer som format vårt samhälle har historiskt sätt varit anpassade efter mäns behov och önskemål, det så kallade patriarkatet. Vi styrs av manliga normer. Vi har kommit en bra bit på väg men vi behöver fortsätta att förändra våra attityder och värderingar. 

Det kan vara svårt att förstå hur mycket som faktiskt har förändrats på ganska kort tid. Patriarkatet är en del i att vissa anser det rätt att misshandla sin partner om hen inte levt upp till alla högt ställda krav. 

I Kungsbacka driver Centerkvinnorna att bostadsbolagen skall medverka i att införa huskurage.  Vi har bjudit in våra bostadsbolag till samtal och information. Huskurage är en arbetsmodell där bostadsbolagen antar en policy där man ger hyresgästerna ett mandat att reagera på om man misstänker att det förekommer relationsvåld. Det finns studier på att det ger effekt när omgivningen reagerar och agerar. Knacka på.   

Under detta område ryms även metoo. Återkommer till detta i ett eget inlägg. 

Ekonomisk frihet

Viktigaste valfrågorna för mig är jämställdhet, jämlikhet och medmänsklighet. Jämställdhet handlar för mig om ekonomisk frihet, strukturell frihet och sexuell frihet. Ekonomisk frihet är enkelt att förklara, lika lön för lika arbete. Men här finns andra sidor som inte är lika tydliga, lika möjlighet till ägande, att obetalt arbete ska delas lika. Föräldraförsäkringen har också en större betydelse än vad man ser vi ett första ögonkast. Naturligtvis ska barnet stå i centrum. Men här kommer våra värderingar in som präglat oss. Männen arbetar hårt och kvinnor sköter omsorgen och håller ihop familjen. Det får ekonomiska följder för kvinnan som tappar pensionspoäng. Männen tappar eller missar att bygga relation med sina barn och vid en skilsmässa kan det vara olyckligt. Kvinnor riskerar att fastna i  deltids fällan. Vi ser i dag hur deltiderna är dominerade i så kallade kvinnoyrken. En konsekvens av detta är också att dessa kvinnor och familjer bidrar till att i en större del finansiera offentlig sektor genom utebliven lön på ca. 20%.  Vid barns sjukdom är det vanligast att kvinnan stannar hemma. 

Jag har under många år engagerat mig i Centerkvinnorna. För oss är inte feminismen bara en kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för frihet att vara sig själv. Som feminister ser vi att det finns systematiska skillnader för kvinnor och män i samhället. Skillnader som vi inte kan acceptera och därför motarbetar med utgångspunkten att alla individer är lika mycket värda, med samma fri- och rättigheter. Liberal feminism handlar om att alla oavsett kön ska ha lika rätt till frihet, makt och ansvar. Helt enkelt att alla mänskliga rättigheter skall gälla alla. Liberal feminism handlar också om att kämpa emot  de fördomar och könsroller som sätter människor i trånga fack och begränsar deras frihet och valfrihet. Vi vill att alla ska ha möjlighet  att utvecklas och leva de liv de själva vill. Centerkvinnorna startade 1932. Sedan vi grundades har vi varit med och fört fram en rad jämställdhetspolitiska satsningar och vi fortsätter verka för att sprida kunskap och förändra attityder . 

Jag ställer upp i valet till fullmäktige i Kungsbacka för Centerpartiet. 

Äldre inlägg