Äntligen växer det fram ett alternativ till Almedalen. Visst har jag funderat att besöka politiker veckan. Det som hindrat mig är kostnaderna och elit stämpeln. Jag är bara en vanlig liten människa som vill vara fri i tanken. Alla med inflytande samlas på ett ställe. 

Bra att alternativet kommer från invandrar täta område. En alternativ politikerveckan i Järva. Käns helt rätt. I går läkte det ut att polisen har tillfört nya områden på sin lista på utanförskap. Bland annat 3 nya område i Göteborg. 

Inget samhälle är starkare än sin svagaste länk. Vi har inte råd att låta alternativa områden växa fram med egna regler. Värdefullt att stimulera till att demokratin brukas i alla områden. Inflytande och kunskap är vägen framåt. Det är med verktyget demokrati vi byggde vårt Sverige. 

Mycket spännande sker nu i vår omvärld. Nya rörelser växer fram. Något håller på att hända under ytan.