Visar inlägg taggade med lika villkor

Tillbaka till bloggens startsida

Nu syns även medmänsklighet

Regnet faller ner, dammet försvinner, luften fylls av syre, dofterna blir så tydliga, jord luktar så gott, våt jord.
Det känns som vinden har vänt på nätet. Många uttrycker sin rädsla över rasismen som har spridits i riklig mängd.
Vi påminns om rötterna och om vad som står i Sverigedemokraternas partiprogram. Det som man får med på köpet när man tror att vår framtid handlar om att stänga och odla sin egen särart.
Vi har bekymmer. Vi har klyftor som växer, vi har fattigdom. Men att förenkla och lägga skulde på invandringen är att förenkla. Det finns en faktor som lyser igen fattigdom.
Bara vi förbjuder slöjor försvinner förtryck. Det enda som häner är att det inte syns. Systerskap och öppna samtal kring trygghet, jämställdhet och kultur skulle för oss framåt. Att bryta åsikter och värderingar för oss framåt. Vi får inte tro att vi är bäst vi måste vara öppna och samtala.
Förbjuda mobiltelefoner i skolan är en annan het fråga. Om vi bara förbjuder mobilen under skoltid så försvinner kränkningarna som sker via dessa telefoner. Vi måste väl lära våra barn hur man brukar tekniken. Regler och kultur måste vi ha. En gemensam grund som vi är överens om. Bryter du mår den så ska det bli konsekvenser.

Almedalen är inte tryggt för alla

Något nytt har hänt. I dag packade rörelsen JAG ihop sin saker från Almedalen. Det kände sig inte trygga längre. Nazister hade fått montern bredvid dem. Rörelsen JAG företräder svårt handikappade människor. Dem var rädda för att det kunde bli oroligt och i så fall bli fast. På grund av sin bristande förmåga till att röra sig. Lämnade kvar en utställning om hur denna grupp av människor behandlades av Nazisterna under andra världskriget 

Taggat med: 

,

Förorten en möjlighet

Vi måste få stopp på dödsskjutningarna. Budskap från Jävas befolkning som vi alla ställer oss bakom. Vi känner inte igen oss. 

Under en hel vecka har politiker besökt Järva. Vi har kunnat följa det hela i media. Intresset har möjligen varit större utan för Järva. Många boende har inte vetat om att de stått i rampljuset. 

Jimmy Åkesson Sverigedemokraterna fiskade genom att sprida rädslor. Det är ni tidigare invandrare som kommer att få betala priset för massinvandringen. Därför ska ni rösta på oss Sverigedemokrater. Fungerar politiken ska det inte bli så. Politiken ska lyssna och se och komma med lösningar på problematiken. Fördela resurser, inge framtidstro, leda och utveckla hela landet. 

Lösningen är inte att stoppa invandringen. Vi behöver bli fler. Vi behöver i stället se till att alla får möjlighet att bidraga utifrån sina förutsättningar, alla ska kunna växa och känna sig behövda, delaktiga i samhällsgemenskapen. 

Stort tack till Ahmed Abdirahman som grundat politikerveckan i Järva. Hans mål att politiker, media och företag skall besöka förorterna. -Det handlar inte om förorten utan Sveriges framtid. 

Moderna arbetsvillkor

Det rör på sig. Ser ut som fackföreningen Kommunal lyssnar på sina medlemmar. Trycket har blivit för stort. Media har hjälpt anställda att få en röst. En ombudsman har nu varit hos arbetsgivaren och sagt upp avtalet. Avtalet rörande årsarbetstid, som i praktiken inneburit att personalen stått till förfogande alltid, för att kunna få ihop sin tid. Har du inte lyckats har du fått avdrag på lönen. Kanske har frågan lyfts från avdelningsnivå. Hur som helst är det bra att nu facket agerar. Arbetsgivaren är förvånad, deras upplevelse är att man varit överens. Stuprören går bara en väg. Information borde även gå inom organisation i båda riktningarna. Ledningen borde veta vad som pågått längst ner. Personal som slutat, personal som stänkts ute pågrund av att de uttryckt sina åsikter. Moderna arbetsplatser lyssnar inte in. Moderna arbetsplatser beslutar och som anställd ska du vara tyst. Lojal heter det. Du ska vara lojal, även om du förstår att din egen hälsa inte längre orkar med tyngden. Då skall du bara sluta, inte tänka på att någon annan, inte tänka på dem som blir kvar. Tysta arbetsplatser. 
Vem skall göra dessa arbetsuppgifter i framtiden? 
Vi vet att behoven kommer att växa. Vi vet att dem som skall ha omsorg och vård i framtid kommer att behöva kvalificerad vård. 
Hela offentlig sektor går på knäna. Poliser, sjuksköterskor, läkare och övrig vård och omsorgspersonal. Väntetiden på akuten i Stockholm är 3 dygn. 
Lyssna. 
Politiken måste in och prioritera. 
En gamling frös ihjäl i vår kommun trettondagsafton. Hemtjänsten missade ett besök. Jag lider med personalen som varit inblandad i detta. Missförstånd. Tidsbrist finns säker med som en faktor. Det hjälper inte. De inblandade kommer att bära med sig detta. Om jag bara..... anhöriga. Tragiskt för alla inblandade.

Vem styr nuet

Var i nuet. Medfulness sprider sig. En löpeld går från styrelserummen rakt igenom organisationen. Människan skall anpassas till aktivitet, flexibilitet dygnetet runt. 

Själv brukar jag medfulness för att fungera, släppa taget, gilla läget. Det är svårt att vara en problemlösare, att se allt som behöver förändras. 

Vi behöver förflytta oss från nuet till verkligheten och börja förändra. Att bara akseptera allt som det är kommer inte att hålla i ett längre perspektiv. Först skulle vi lära oss positivt tänkande och nu att akseptera läget. Problem är utmaningar. Vi gör allt lite finare, en utmaning är ett positivt problem. Det är säkert helt ok, bara vi är klart medvetna om att en lösning måste fram. Vi kan inte lösa genom att akseptera läget. 

Stor invandring är ett problem. Stor invandring är en utmaning. En lösning måste fram. En stor invandring är en gåva om vi sköter den rätt, inkluderar de nya människorna. En investering som på längre sikt ger tillväxt och gör att vi klarar vår ålderspyramid som är på väg att tippa. Ingen pratar längre om investeringarna som behövs för att klara det nya läget som kommer när vår befolkning åldras och grupppen äldre, äldre blir ofantlig. 

Vi bör planera för detta problem. Att bli gammal är också en gåva, som medför kostnader. 

frågan är om detta finns i vårt undermedvetna, om vi vi att vi måste göra något för att trygga vår egen överlevnad. På individ nivå jobbas hårt med träning och äta rätt för att kunna leva länge. Vi behöver även jobba med frågan på en övergripande nivå. Tillsammans kan vi lösa åldrandets problematik. 

Jag kommer att fortsätta med min midfuless och träning men jag vet att vi har ettstort problem som vi måste lösa tillsammans. Vi kommer inte att kunna springa ifrån detta hur gärna vi vill. Vi måste se problemen och lösa problemen innan allt stressas sönder. 

På individ nivå finns en tidspress. Arbetstempot ökar, arbetsuppgifter läggs på. Allt fler saker löser vi själv genom nätet. Allt tar tid. Uppgifter flyttas till enskilda individen. Tidigare lyfte vi telefonen och ringde och fick hjälp. Nu sitter vi och letar på en ständigt föränderligt nät som hela tiden utvecklas. 

Snart klarar jag mig inte utan barnen. Jag som önskar vara självständig, önskar makt över mitt liv. Hinner inte att följa med den snabba utvecklingen. Är jag ensam om att inte orka hänga med på alla förändringar? Vem styr? 

Äldre inlägg