Visar inlägg taggade med politik

Tillbaka till bloggens startsida

Corona och livsstil

Nu lyfts fråga fram om övervikt och den ökade risken för dödlighet på grund av detta. Nyttig kost och rörelse lyfts nu fram som en faktor som måste lyftas fram och åtgärdas. Vi ser hur fler blir överviktiga. Det framförs även att undernäring kan vara en av orsakerna bakom dödsfallen inom äldreomsorgen. 

Jag tillhör gruppen överviktig. Jag är väl medveten och försöker leva hälsosamt. Äta nyttig mat, röra på mig. Jag tillhör även kronikerna, har en typ 2 diabetes som jag fick som relativt ung och med en lätt överviktig, hade storlek  40 och ca 5 kg i övervikt. 

I dag behöver jag gå ner 15 kg och är 61 år och det är inte enkelt.  Alla kostrådgivare säger att det finns bara en väg, ät mindre. Jag är tveksam. Visst kan jag äta något bättre och rör mer på mig, bygga muskler. Det finns fler faktorer. Stress. Jag blir lätt stressad och orolig. Jag vet att jag gärna vill äta för att minska på oro. Jag vet att jag behöver förändra detta beteende. HUR?

Jag tror att denna fråga är mycket större än vad som tycks vid första anblicken. Det finns socioekonomiska orsaker. Ständig oro för framtiden, för pengar, för bostad ger effekter på vårt liv. Psyket och kroppen hör ihop. Vi talar inte längre om att den sociala tryggheten försämrats. Vi håller det ifrån oss. Vi tänker på oss själv. Visst ska vi äta nyttigt och röra på oss, men först kommer trygghet. Vi måste alla känna oss trygga. Vi behöver hjälpas åt. 

Jag slutade en gång röka för att det inte skulle synas att jag var fattig efter som det ansågs vara fattiga som rökte. Nu signalerar övervikt fattigdom och dålig karaktär. Du styrs av kortsiktig behovs tillfredsställelse.  

Taggat med: 

, ,

Vem styr vem

I går kväll såg jag på Ebba Busch Thors tal i Almedalen. Hon intar scen, hon äger scenen och utstrålar kraft. Språket är välbalanserat, ger sin bild av Sverige och lyfter KDs hjärtefrågor vård och omsorg. Lösningen på bristerna inom vården är enligt KD av organisatorisk karaktär om vi bara förändrar och låter staten få huvudansvar så kommer alla köer att försvinna. Inget om hur man ska få personal till dessa viktiga område. Ansvaret för att alliansen sprack lägger hon på C och L. Inget om orsaken till att samarbetet bröts, inget om deras närmande till SD. I stället säger hon att hon önskar att man tittar på hennes rygg när hon lämnar scenen, hennes raka rygg.
Hennes tal saknar hel beröring med veckans stora händelse när hon åt lunch med Jimmy Åkesson och hennes nya ord mångkulturalism nämndes inte.
Något nytt är på väg. Dubbel agenda. Kommer det att fungera på längre sikt att säga ett och göra ett annat.
Ska politiken styras av opinionen?
Behöver politiska partier sin medlemmar?
Kan opinionen styra ett land ?
Alla springer åt samma håll.
Är vi nöjda med enkla svar som saknar förankring i forskning och erfarenhet?

Taggat med: 

Sömnbrist leder till sjukdom

Med 20%  har vi minskat vår sömn under senare år. Vi har tappat bort att sömn är nödvändigt för att leva. Vi är känsliga för sömnstörningar. Det leder till sjukdom.

Jag känner igen siffran 20% det ett magiskt tal som ofta finns med när vi effektiviserar. 20% tas bort. Vi skruvar hela tiden på tiden. 

Jag har själv stora problem med att sova. Jobbar på obekväma arbetstider. Minns hur glad jag blev när vi fick en arbetstidslag som gjorde att vi inte kunde jobba kväll och sedan morgon dagen efter. Kommunen sökte dispens och fick det. Sedan kom en kreativ lösning med att lägga ett dygnsbryt på natten kl.03 . Nu var det fullt möjligt att jobba kväll och starta på morgonen igen. Nu har vi tagit ett nytt steg. Vi har brukarstyrd arbetstid. Det finns en graf som bestämmer vår arbetstid. Nu växlar våra tider hela tiden all rytm är borta. Vi är en bricka som ska anpassa oss till systemet. Vi måste förstå att så här måste man göra för att spara pengar. Rapporttider är borta. Vi läser oss till vad vi ska göra när vi startar om vi hinner, oftast är det bara att starta utan någon information. Lunch rasten sitter man ensam och äter. Kontakten med arbetskamraterna är liten. På något vis har arbetsgivaren i sin spariver glömt att all utveckling sker i samspel med andra människor. 
Tänk om allt vi sparar leder till sjukdom på längre sikt. Det betyder att våra barn kommer att få betala för detta. 
Tänk om det är sömnbrist och ensamhet som ligger bakom vår ökade psykiska ohälsa

Tänk om vi tappar vår identitet ?
Det är i gemenskap med andra som vi blir till.

Vi behöver ett arbetsliv som anpassas till människans behov. Ett uthålligt arbetsliv. 

Det är allvar nu-hatets vind blåser

Vi får inte låta Kungsbacka klyvas. Vi måste motverka klyftan mellan de som har jobb och inte har jobb, mellan landsbygd och stad, mellan nyanlända och infödda svenskar. Det här är viktig fråga för alla Centerpartister som måste drivas inom alla områden i alla nämnder, på alla nivåer. Det handlar om ett socialt uthålligt samhälle. Det är en förutsättning för ett tryggt samhälle där alla har lika värde samma möjligheter och skyldigheter.  Våra invånare ska känna gemenskap och leva ett meningsfullt liv. 

Hur gör vi detta? Redan när vi bygger skapar vi förutsättningar för ett socialt uthålligt bostadsområde. Det spelar roll hur vi drar vägarna, hur vi anpassar för funktionsvariation, lummiga grön vackra områden med konstnärlig utsmyckning och naturliga mötesplatser . Det behövs service för att området ska vara levande. Bibliotek är viktigt och lokaler för föreningsliv. Det måste vara möjligt att mötas. För landsbygden är kollektivtrafik viktig att det finns förbindelse med staden och storstaden samt service. Äldreboende ska finnas i alla kommundelarna. Det ska vara möjligt för staden att besöka landet det ska finnas lockande resmål i alla kommundelarna. Vi värnar Stättared, Äskhult, Tjolöholm, Hanhalsholme, badplatser, lekplatser och ytor för fri aktivitet. I Frillesås vill vi aktivitetsbinge just för att vi ska kunna leka och göra saker tillsammans. Bygdegårdar, kyrkor och församlingshem är lokaler för gemenskap.  

Arbeten ska finnas i kommunen, det ska vara lätt att etablera sig som företagare i Kungsbacka kommun. Det ska finnas förutsättningar för ett omfattande föreningsliv. Bibliotek ska finnas i alla kommundelarna. Vi värnar ett levande och aktivt civilsamhälle. Nolltolerans mot kränkande behandling i skola och i hela samhället. Alla ska lära sig att läsa, skriva och räkna. Kommunen som arbetsgivare antar heltidsnorm , vilket innebär bättre arbetsmiljö samt möjlighet att leva på sin lön och senare på sin pension. 

Det är allvar nu. Vi står tydligt upp för medmänsklighet. Vi förflyttar oss inte när hatets vind blåser.   

Marie Andersson Centerpartiet söker ditt förtroende. Kandidat nr.6 till fullmäktige i Kungsbacka    

Offentligt parnerskap i Kungsbacka.

Mina politiska intresse områden är jämställdhet, jämlikhet och omsorg. 

-Kommunen ska utveckla samarbetet med ideella organisationer genom IOP, Ideellt offentligt partnerskap. 

Som ni kanske ser har jag tagit mina frågor ur vårt lokala valprogram. Politiskt arbete betyder att man först måste övertyga sina partikamrater och när det väl finns i programmet ska vi tillsammans jobba med att förverkliga idéerna. Vi behöver naturligtvis även få mandat från väljarna för att få styrkan ja makten att genomföra idén. 
Vår kommun växer och vi måste hitta nya lösningar för att uppnå ett socialt hållbart samhälle. Civilsamhället är en mycket viktig del. Vi måste alla hjälpas åt. Vi behöver hitta ny former för samverkan. IOP offentligt partnerskap finns redan på många platser i vårt land .  
Det som är det fina med IOP är att det skapas ett mervärde. Vi har sett hur bra detta har varit bland annat för arbetet med integration. 
Jag har själv arbetat inom två olika verksamheter som har avtal med Göteborgsstad. Göteborgsräddningsmission och Skyddsvärnet
Jag ser Göteborgs stad som en föregångare som vi måste inspireras av. Vi måste våga se möjligheterna och bjuda in till samverkan. Vi har startat lite i Kungsbacka men här får det inte kosta något. Vi behöver ett nytt ledarskap som vågar anta  framtidens utmaningar.   

Äldre inlägg