Vi måste få stopp på dödsskjutningarna. Budskap från Jävas befolkning som vi alla ställer oss bakom. Vi känner inte igen oss. 

Under en hel vecka har politiker besökt Järva. Vi har kunnat följa det hela i media. Intresset har möjligen varit större utan för Järva. Många boende har inte vetat om att de stått i rampljuset. 

Jimmy Åkesson Sverigedemokraterna fiskade genom att sprida rädslor. Det är ni tidigare invandrare som kommer att få betala priset för massinvandringen. Därför ska ni rösta på oss Sverigedemokrater. Fungerar politiken ska det inte bli så. Politiken ska lyssna och se och komma med lösningar på problematiken. Fördela resurser, inge framtidstro, leda och utveckla hela landet. 

Lösningen är inte att stoppa invandringen. Vi behöver bli fler. Vi behöver i stället se till att alla får möjlighet att bidraga utifrån sina förutsättningar, alla ska kunna växa och känna sig behövda, delaktiga i samhällsgemenskapen. 

Stort tack till Ahmed Abdirahman som grundat politikerveckan i Järva. Hans mål att politiker, media och företag skall besöka förorterna. -Det handlar inte om förorten utan Sveriges framtid.